Udostępnianie informacji publicznej, dokumentacji medycznej i instrukcja

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej oraz odpowiedniej zgody.

 

Załączniki:
  1. I_5_04_4 wniosek o dok med do zniszczeia.docx (08.11.2023, 12:08) - pobrań: 136
  2. 2023_02_10_P_5_16 wniosek o dok. med. (00000002).docx (08.11.2023, 12:08) - pobrań: 166
  3. P_5_16 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.pdf (23.02.2024, 08:44) - pobrań: 113
  4. I_5_04 Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej.pdf (06.03.2024, 10:34) - pobrań: 117
Opublikował: Piotr Makowski
Publikacja dnia: 06.03.2024, 10:35
Dokument oglądany razy: 1 178
Podpisał: Piotr Makowski
Dokument z dnia: 08.11.2023