"Dostawa wyrobów włókninowych jednorazowego użytku, opatrunków oraz produktów ochronnych twarzy i oczu" - ACS/02/2024/ZO

Informacja opublikowana: 23.01.2024, 08:01
Data zakończenia zapytania: 26.01.2024, 14:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 26.02.2024, 23:59

Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (Nr sprawy: ACS/02/2024/ZO) na „Dostawę wyrobów włókninowych jednorazowego użytku, opatrunków oraz produktów ochronnych  twarzy i oczu”, nastąpiło przedłużenie terminu składania ofert do dnia 26.01.2024 roku do godz. 14:00.

Załączniki:
  1. 01. Zaproszenie do złożenia oferty (15.01.2024, 21:57) - pobrań: 65
  2. 02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (15.01.2024, 21:57) - pobrań: 64
  3. 03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy (15.01.2024, 21:58) - pobrań: 78
  4. 04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy (15.01.2024, 21:58) - pobrań: 62
  5. 05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy (15.01.2024, 21:59) - pobrań: 62
  6. 06. Zmiana terminu składania ofert (23.01.2024, 07:45) - pobrań: 60
  7. 07. Odpowiedzi na zapytania - 1 (24.01.2024, 14:21) - pobrań: 59
  8. 08. Załącznik nr 4 - Wzór umowy po modyfikacjach z dn. 24.01.2024 r. (24.01.2024, 14:21) - pobrań: 59
  9. 09. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (20.02.2024, 13:19) - pobrań: 36
Opublikował: Monika Sadlak
Publikacja dnia: 23.01.2024, 08:01
Dokument oglądany razy: 264