Udostępnianie informacji publicznej, dokumentacji medycznej i instrukcja

To jest archiwalna wersja strony z dnia 06.03.2024, 10:35.
Zmieniona z powodu: Aktualizacja

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej oraz odpowiedniej zgody.

 

Podpisał: Mateusz Domińczak
Dokument z dnia: 08.11.2023
Dokument oglądany razy: 359
Opublikował: Mateusz Domińczak
Publikacja dnia: 08.11.2023, 12:07
Wydruk ze strony: bip.acstom.bytom.pl z dnia: 12.04.2024 23:08:56