Skargi i wnioski

To jest archiwalna wersja strony z dnia 26.01.2024, 08:44.
Zmieniona z powodu: Aktualizacja

Zarząd Spółki informuje o możliwości składania skarg i wniosków. Skargi są rozpoznawane na bieżąco i służą poprawie jakości usług medycznych świadczonych przez Spółkę.

Skargi i wnioski można składać w Sekretariacie Prezesa Zarządu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Plac Akademicki 17, 41-902 Bytom
e-mail:  kancelaria@acstom.bytom.pl

Za skargę uznaje się każde wystąpienie, bez względu na jego formę, którego przedmiotem jest zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórkę organizacyjną Spółki lub przez jego pracowników, naruszenia praw pacjentów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku, bez względu na jego formę, mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb pacjentów lub pracowników Spółki.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują bezpośrednio:

Dyrektor Akademickiego Centrum Stomatologii NZOZ we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 10:00 (p. 322)

Pacjenci, których prawa do ochrony zdrowia nie są realizowane w sposób dla nich zadowalający, mają możliwość odwołania się również do innych, wymienionych poniżej instytucji zajmujących się prawami pacjenta:

Rzecznik Praw Pacjenta – Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
sekretariat@bpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:
poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

Ogólnopolska bezpłatna infolinia
Rzecznika Praw Pacjenta:
800 - 190 - 590

(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00

Biuro Działu Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel. 32/ 735 05 45


Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22/ 531 03 01

 

Podpisał: Mateusz Domińczak
Dokument z dnia: 31.10.2023
Dokument oglądany razy: 179
Opublikował: Mateusz Domińczak
Publikacja dnia: 08.11.2023, 12:10
Wydruk ze strony: bip.acstom.bytom.pl z dnia: 12.04.2024 23:12:54