Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w obiektach Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy Placu Akademickim 17 - UCS/05/2024/ZO

Informacja opublikowana: 20.02.2024, 13:29
Data zakończenia zapytania: 26.02.2024, 10:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 26.03.2024, 23:59
Załączniki:
  1. 01. Zaproszenie do złożenia oferty (20.02.2024, 13:30) - pobrań: 17
  2. 02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy (20.02.2024, 13:31) - pobrań: 17
  3. 03. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy (20.02.2024, 13:31) - pobrań: 12
  4. 04. Załącznik nr 3 - Wzór umowy (20.02.2024, 13:32) - pobrań: 18
  5. 05. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (04.03.2024, 19:42) - pobrań: 8
Opublikował: Monika Sadlak
Publikacja dnia: 20.02.2024, 13:29
Dokument oglądany razy: 117