Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz leków i znieczuleń - UCS/08/2024/TP2

Numer przetargu: UCS/08/2024/TP2
Informacja opublikowana: 05.04.2024, 21:37
Data zakończenia przetargu: 16.04.2024, 13:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 31.05.2024, 23:59 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie
Załączniki:
  1. 01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024_BZP 00274390_01 z dnia 2024-04-05 (05.04.2024, 21:37) - pobrań: 11
  2. 02. SWZ (05.04.2024, 21:38) - pobrań: 9
  3. 03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (05.04.2024, 21:38) - pobrań: 11
  4. 04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy (05.04.2024, 21:39) - pobrań: 9
  5. 05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu (05.04.2024, 21:39) - pobrań: 7
  6. 06. Załącznik nr 4 - Wzór umowy (05.04.2024, 21:39) - pobrań: 8
  7. 07. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 1 (11.04.2024, 21:55) - pobrań: 9
  8. 08. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (16.04.2024, 13:15) - pobrań: 8
  9. 09. Informacja z otwarcia (16.04.2024, 20:39) - pobrań: 8
  10. 10. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (07.05.2024, 17:15) - pobrań: 4
Opublikował: Monika Sadlak
Publikacja dnia: 05.04.2024, 21:37
Dokument oglądany razy: 111