Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o.o.

Numer przetargu: UCS/04/2024/TP2
Informacja opublikowana: 15.02.2024, 20:44
Data zakończenia przetargu: 23.02.2024, 09:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 29.02.2024, 23:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Podlega Ustawie
Załączniki:
  1. 02. SWZ (15.02.2024, 20:45) - pobrań: 10
  2. 01. Ogłoszenie nr 2024_BZP 00191781_01 z dnia 2024-02-15 (15.02.2024, 20:46) - pobrań: 10
  3. 03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy (15.02.2024, 20:47) - pobrań: 10
  4. 04. Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (15.02.2024, 20:48) - pobrań: 10
  5. 05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu (15.02.2024, 20:48) - pobrań: 10
  6. 06. Załącznik nr 4 - Wzór umowy (15.02.2024, 20:49) - pobrań: 10
  7. 07. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (23.02.2024, 09:20) - pobrań: 10
  8. 08. Informacja z otwarcia (23.02.2024, 13:29) - pobrań: 9
  9. 09. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (28.02.2024, 18:24) - pobrań: 8
Opublikował: Monika Sadlak
Publikacja dnia: 15.02.2024, 20:44
Dokument oglądany razy: 114